Concepton

a device that is generating concepts


3 Comments

ניתוח בחירות 2015

ניתוח בחירות 2015

גם השנה אמשיך את המסורת – לפרוס את נתוני ההצבעות ולחפש אחר תופעות ו התנהגויות המעניינות בבחירות לכנסת 2015

פרקים:

חוק אחוז ההצבעה הטבעי

ניתוח ההצבעה למפלגות השונות בכל יישוב

מחויבות להצבעה ומובהקות ההצבעה

קשר בין רמת השכלה בישוב להצבעה במפלגה

חוק אחוז ההצבעה הטבעי

אתחיל ישר מחוק מעניין מאוד: ככל שהיישוב גדול יותר, כך אחוז ההצבעה בו נמוך יותר. בגלל חוק המספרים הגדולים ככל שהיישוב גדול יותר כך אחוז המצביעים מתכנס לממוצע הארצי ולכן בגלל החוק ההתכנסות היא מלמטה. קיימים שני קווים ה”חוסמים” באופן מדהים את ההתנהגות ההמונים ה”טבעית” (אחרי שלוקחים לוג מכמות האנשים ביישוב) מלמעלה ומלמטה והישובים שמחוץ למשולש זה הם מתנהגים באופן “לא טבעי” במיוחד

image001

 למשל שלושת היישובים “המחויבים להצבעה באופן בלתי רגיל” (נקודות הירוקות מעל הקו החוסם העליון) הם מודיעין עילית (89.5% ו23 אלף תושבים), אלעד (88.5% ו17 אלף תושבים) וביתר עילית (84.3% ו19 אלף תושבים). שני היישובים הגדולים על הקו העליון הם מודיעין-מכבים-רעות (80.5% ו54 אלף תושבים) ובני ברק (79.7% ו101 אלף תושבים

ומנגד, ישנם ארבעת היישובים יוצאי דופן מתחת לקו התחתון שלא מצביעים באופן רגיל (כלומר שמים קצוץ או לא מאמינים בעיקרון הדמוקרטיה) הם שבטים בדואיים: אבו ג’ווייעד (19%), אבו רובייעה (20%) , תראבין א-צאנע (17%) וכפר דרוזי בוקעאתא (46.8%). שני היישובים הגדולים על הקו התחתון הם אילת (48% ל47 אלף תושבים ובת ים 55% ל122 אלף תושבים) Continue reading

Advertisement